Du kan her se en samlet oversigt over de forskellige fagområder.

Akademiuddannelserne er inddelt i forskellige fagområder.

Du kan her se en oversigt over hvilke akademiuddannelser der hører under hvilke fagområder.

Det merkantile fagområde

Salg og markedsføring

International transport og logistik

Kommunikation og formidling

Oplevelsesøkonomi

Økonomi og ressourcestyring

Fagområdet for service, produktion, IT, bygge og anlæg

Innovation, produkt og produktion

IT

Fagområdet for ledelse

Ledelse

HR