Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Find dit fag her

Som afslutning på din AU i HR skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

På HR's servicering af linjeledelsen får du indsigt i HR-funktionens arbejdsfelt samt i HR’s rolle i forhold til linjeorganisationen. Vil du gerne arbejde med at skabe sammenhæng i virksomhedens ledelse, er dette HR-fag oplagt.

Som leder med personale under dig, er det dit ansvarlig at kende og overholde en lang række regler og paragraffer. På Personalejura får du kompetencerne til at medvirke til forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem en virksomhed og dens medarbejdere.

Vil du arbejde med organisationsudvikling i din virksomhed, med udgangspunkt i personaleudvikling og HR? Så er SmartLearnings online fag Organisationsudvikling i HR-perspektiv oplagt for dig.

Vil du arbejde med udvikling af mennesker i arbejdsmæssige sammenhænge? Så er faget Strategisk kompetenceudvikling noget for dig. Her vil du få indsigt i læringsprocesser, og hvordan du kan fremme disse i arbejdslivet.

Vil du gerne deltage aktivt i din virksomheds HR-aktiviteter på et kvalificeret grundlag? Så er faget Den strategiske HR-funktion oplagt. På faget får du en forståelse for HR-funktionens rolle i virksomheden og for din egen nuværende eller kommende HR-praksis.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Med Six Sigma kan du være med til at sikre en høj kvalitet med et minimum af variation. På faget Kvalitetsoptimering med Six Sigma får du indsigt i ledelsesfilosofiens optimeringsmetoder, der hjælper virksomheden med at spare tid og penge.

Vil du lære indgående om hvordan du kan bidrage til optimering af din virksomheds produktion via en lang række forskellige områder? Så er SmartLearnings online fag Produktionsoptimering lige noget for dig.

Vil du gerne lære hvordan du helt konkret skaber bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med din virksomheds innovations processer? På faget Konceptudvikling og forretningsmodeller får du redskaberne til at udvikle solide koncepter og får en strategisk forståelse for forretningsmodeller.

Er du interesseret i at udvide dit ledelsesmæssige repertoire indenfor innovations-relaterede områder? På faget Innovationsledelse lærer du at lede innovationsprocesser og innovative projekter.

Står du i spidsen for virksomhedens udviklingsprojekter, ved du hvor afgørende de rette ledelseskompetencer er for succes. På faget Organisering bliver du udstyret med teorier om ledelse og organisationsstrukturer, og lærer at bruge dem i praksis.

Vil du gerne udvide dine kompetencer indenfor erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser? Så bør du tage SmartLearnings online fag Anvendt økonomi.

Vil du gerne lære at lede projekter på en effektiv måde, hvor du trækker på kompetencer fra både styring og ledelse? Så er SmartLearnings online fag i projektledelse netop noget for dig.

Vil du udvikle robuste og elastiske webapplikationer ligesom Google og Netflix, så er faget Cloud Computing med AWS, Jenkins & Docker noget for dig.

Har du brug for at tage din viden indenfor databaser et skridt videre? På IT-faget Videregående database får du kendskab til databasemodeller og databaseservere.

Har du brug for at kunne konstruere dynamiske sider i forbindelse med database, og samtidig have sikkerhedsaspektet for øje? Med faget Webprogrammering, server-side bliver du klædt på til at fungere som server-side web-programmør.

Interesserer du dig for layout og strukturering indenfor webudvikling? På IT-faget Webprogrammering, client-side lærer du at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader. 

Er du interesseret i den nyeste teknologiske udvikling, systemudvikling og procesmodeller? På Videregående systemudvikling lærer du at arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store IT-systemer.

Vil du gerne udvide dine kompetencer indenfor systemudvikling og store IT-systemer? På Grundlæggende systemudvikling lærer du om systemudviklingsmetoder og procesmodeller, og at kunne forstå betydningen af kvalitetskriterier i forhold til systemudviklingsprocessen og systemet.

IT-faget Videregående programmering bygger ovenpå faget Grundlæggende programmering. Du lærer at anvende designmønstre, lagdelte arkitekturer, algoritmer og datastrukturer.

Vil du gerne kunne bidrage til valget og brugen af teknologi i forbindelse med programmering og systemudvikling af enkeltbruger- og flerbruger-IT-systemer i et client/servermiljø? Så er IT-faget Netværk og operativsystemer oplagt.

Vil du udvikle kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog? På Grundlæggende programmering lærer du at udarbejde kvalitetsprogrammer i programmeringssproget C#, og at anvende abstraktioner, mønstre og teknikker i programmeringssproget.

På IT-faget Modellering bliver du kvalificeret til at udarbejde modeller til anvendelse i programmering og i forbindelse med databaser.

Vil du gerne arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere? Så er faget Systemdrift oplagt for dig.

Vil du gerne lære hvordan du udvikler og designer databaser som passer lige netop til din virksomheds behov? På Grundlæggende database får du viden og forståelse for betydningen af struktureret dataopbevaring.

Som afslutning på din Akademiuddannelse (AU) i IT skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Vil du gerne arbejde i dybden med at sikre din virksomhed mod IT-trusler og cyberangreb? På Videregående IT-sikkerhed udbygger vi den viden du oparbejdede på faget Grundlæggende IT-sikkerhed.

Lær at vurdere og afværge IT-trusler. På Grundlæggende IT-sikkerhed lærer du om IT-sikkerhedstrusler og IT-sikkerhedsmekanismer, herunder fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Vil du være med til at øge brugerens oplevelse på din virksomheds website? På faget lærer du at designe interaktive brugergrænseflader, der giver en god og succesfuld brugeroplevelse.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Kan du blive bedre til at få dine budskaber igennem og præsentere dine idéer? Kan du blive bedre til at formulere dig præcist og tydeligt? Så er faget i præsentationsteknik relevant for dig som ønsker at opnå såvel faglige som personlige resultater med dine præsentationer.

Vil du gerne være med til at præge din virksomheds kommunikationsstrategi på de sociale medier? Eller vil du udvide dit kommunikative repertoire med det sidste nye indenfor digital markedsføring? Sociale medier giver dig kvalifikationerne til selvstændigt og professionelt at varetage kommunikationsopgaver inden for virksomhedens sociale medier.

Med globale afsætningsmuligheder leder de fleste virksomheder efter medarbejdere med de rette tværkulturelle kommunikationskompetencer. SmartLearnings online fag i global kommunikation kan give dig de efterspurgte kompetencer.

Vil du gerne bidrage aktivt til planlægning, implementering og gennemførsel af virksomhedens strategiske kommunikation? På Strategisk kommunikation får du kompetemcerne til at udføre kommunikationsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

Anser du god formidling for en afgørende faktor for succesrige virksomheder, og vil du gerne bidrage til god virksomhedskommunikation? På Kommunikation i praksis lærer du at bruge sproget målrettet, så du når din målgruppe.

Vil du udvide dit kommunikative repertoire med kompetencer i kommunikation på nettet? Online kommunikation giver dig kompetencerne til professionelt at tage aktiv del i anvendelsen af teknologi i virksomhedens interne og eksterne online kommunikation.

Vil du gerne udvikle dine kompetencer, så du kan opbygge en teambaseret og inkluderende kultur i virksomheden? Faget Teamledelse fokuserer på hvordan en gruppe udvikles til et team. 

Vil du gerne udvide dine ledelseskompetencer til at inkludere en forståelse for virksomhedens økonomi? På Lederens forretningsforståelse lærer du at forstå virksomhedens økonomiske situation, så du kan anvende økonomiske data i dine ledelsesmæssige beslutningsprocesser.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Ledelse skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

I alle virksomheder opstår der fra tid til anden konflikter - det er næsten uundgåeligt. Med faget Coaching og konflikthåndtering med adfærdsprofil får du kompetencer til at løse konflikterne.

Vil du gerne være med til at ledel forandrings- og udviklingsprocesser i virksomheden? Faget Forandringsledelse udstyrer dig med en række tilgange til styring af forandringsprocesser. 

Vil du gerne kunne lede projekter sikkert i mål? Projektstyring i praksis har til formål at klæde dig på til at kunne arbejde professionelt og sikkert med de mange planlægnings og styringsmæssige opgaver man står over for som projektleder.

Vil du bidrage til at finde konkurrencemæssige fordele for virksomheden ved at optimere processer og produktioner? På faget LEAN-ledelse i praksis lærer du at forstå tænkningen bag lean, kommunikere lean og anvende de vigtigste værktøjer.

Mener du også at den bedste metode til som leder at skabe et plus på bundlinien, er ved at tiltrække og udvikle gode medarbejdere? Så er SmartLearnings online fag på lederuddannelsen i Human Resource Management oplagt for dig.

En vigtig del af at være leder er at kunne udvikle og coache medarbejderne. Som leder har du styr på det faglige - men er du god til at lære fra dig? Coaching i organisationer udstyrer dig med kompetencer indenfor coaching og personaleudvikling.

Savner du som leder bedre indsigt i implementeringen af din virksomheds strategiske mål, og hvordan du tilpasser din lederstil til strategien? På Det strategiske lederskab bliver du i stand til at se sammenhængen mellem virksomhedens mission, vision, værdier og strategi.

Vil du udvikle dine evner indenfor organisationsstruktur, arbejdspsykologi og ikke mindst sammenhængen mellem de to? På faget Organisation og arbejdspsykologi bliver du i stand til at analysere komplekse, organisatoriske problemstillinger.

Er du mellemleder, teamleder eller vil du være leder i fremtiden? Ledelse i praksis er faget for dig, der vil være en kompetent mellemleder, der skaber engagement og gode resultater. 

Vil du deltage i styringen af strategiske aspekter af din virksomheds indkøbsafdeling? På faget Strategisk indkøb får du kompetencerne til effektivt at varetage strategiske indkøbsfunktioner i dit daglige arbejde i virksomhedens indkøbsafdeling.

Vil du bidrage til at optimere din virksomheds værdikæde både på taktisk og operationelt niveau, nationalt og internationalt? Så er faget Logstik oplagt for dig.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i International transport og logistik skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Har du øje for indkøbsafdelingens strategiske vigtighed i den logistiske sammenhæng, og vil du gerne bidrage til at det fungerer optimalt? På Operationelt indkøb får du kompetencerne til at varetage virksomhedens indkøbsfunktion.

Ved transport af en vare, gælder en række regler og risici der er vigtige at holde sig for øje, for at undgå uventede tab til virksomheden. Faget Transportjura giver dig et overblik over relevante regler, og giver dig kompetencerne til at vurdere virksomhedens aftaler og forsikringer.

Vil du arbejde målrettet med at optimere virksomhedens transportnetværk og samtidig have en grundig forståelse for transportjura? Så er SmartLearnings online fag Transport og Warehouse Management oplagt.

Søger du videreudvikling af dine kompetencer indenfor forsyningskæden? På Supply Chain Management bliver du specialiseret i design af forsyningskæden på et strategisk niveau.

Som afslutning på din Akademiuddannelse (AU) i Oplevelsesøkonomi skal du skrive et større projekt, som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Vil du være en god event manager, der planlægger og gennemfører succesfulde og spændende events? På Event Management får du en rækkke ledelsesmæssige kompetencer til at  skabe succesfulde events, og derved værdi for både din virksomhed og jeres kunder.

Vil du forberede dine komptencer til at skabe oplevelser, herunder at til bruge oplevelser til forbedring af professionelle relationer? På Oplevelsesledelse får du en forståelse for hvad oplevelsesledelse indebærer, og du rustes du til at udvikle en oplevelsesbaseret forretning.

Vil du gerne arbejde med at skabe og sælge oplevelser og events? På faget Oplevelsesøkonomi rustes du til at arbejde med oplevelsesbaseret kommunikation og storytelling, og at benytte oplevelsesøkonomien strategisk i virksomheden.

Vil du gerne være med til at styrke virksomhedens internationale salg? På faget International markedsføring og -analyse får du teorier og praksis på plads til, at kunne deltage professionelt i virksomhedens internationale markedsføringstiltag.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i International handel og markedsføring, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

På akademifaget Erhvervsret får du kompetencerne til at deltage i identificering, forebyggelse og løsning af simple juridiske problemstillinger i et nationalt såvel som internationalt virksomhedsmiljø.

Vil du lære hvordan du bruger psykologiske virkemidler og tilpasser din salgsteknik til forskellige kundetyper? Så er SmartLearnings online fag Salgspsykologi og grundlæggende salg oplagt.

Vil du gerne forbedre dine evner til at forberede, planlægge og udføre strategisk salg? 'Faget Strategisk salg sætter dit salgsarbejde ind i en strategisk sammenhæng, med størst mulig effekt for virksomheden.

Vil du gerne arbejde effektivt med markedsføring, både nationalt og uden for landets grænser? På Markedsføring og forhandling lærer du at gennemføre virksomhedens markedsføringsaktiviteter, og at styre forhandlingsprocessen fra start til slut.

Vil du gerne udvide dine salgs- og markedsføringskompetencer så de passer til et globalt marked i rivende udvikling? På Afsætningsstrategi klædes du på til at deltage i udviklingen af virksomhedens forretningsstrategi.

På faget Årsrapport og regnskabsanalyse får du indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning, og bliver dermed i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Vil du gerne optimere dine kompetencer indenfor statistiske analyser og dataanalyser? Faget Statistik udvikler dine statistiske kompetencer og giver dig indsigt i at indsamle, analysere og vurdere data.

Lyder samfundsøkonomi og den globale økonomiske sammenhæng interessant? På faget Global økonomi får du en forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, og for hvordan en åben økonomi fungerer i en globaliseret verden.

Vil du gerne videreudvikle de kompetencer du fik på Økonomistyring i praksis og Erhvervsøkonomi i en praktisk sammenhæng? På faget Regneark til økonomistyring lærer du at bruge regneark til styring af virksomhedens økonomi.

Vil du gerne arbejde med økonomisk styring, investering og finansiering, men mangler du at finpudse kompetencerne? Økonomistyring i praksis klæder dig på til at deltage i virksomhedens økonomiske styring.

Vil du gerne arbejde med virksomhedens finansiering, investeringer, budgetter og økonomiske beslutninger? På faget Erhvervsøkonomi lærer du at forstå helheden i virksomhedens økonomi, og bliver udstyret med metoder til at forbedre den. 

Matematik med teknisk profil er et forberedende fag, der giver dig grundlæggende viden indenfor det matematiske område. Faget er oplagt for dig, der vil tage et eller flere af SmartLearnings online fag på det tekniske område, men mangler de grundlæggende matematiske færdigheder.

Matematik med økonomisk profil er et forberedende fag, der giver dig grundlæggende viden indenfor det matematiske område. Faget er oplagt for dig, der vil tage et eller flere af SmartLearnings online fag i økonomi, men mangler de grundlæggende matematiske færdigheder.

Indledende erhvervsøkonomi med regneark er et forberedende fag, der relaterer sig til akademiuddannelsen (AU) i Økonomi og ressourcestyring. På faget får du etableret de grundlæggende færdigheder indenfor økonomi og regneark, så du har forudsætningerne på plads til at kunne deltage på de økonomiske akademifag.

Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning er et forberedende fag til akademiuddannelserne. Du får en grundig introduktion til livet som studerende, herunder praktiske studieteknikker og -værktøjer, projektskrivning og formidling.