Når du tager et akademi- eller diplomfag, afslutter du faget med en eksamen.

Opstart på et fag er samtidig tilmelding til tilhørende eksamen. Ved tilmelding til et fag bruges første eksamensforsøg.

Undtaget er de indledende kurser, hvor du afslutter med en opgave der vurderes udfra bestået / ikke-bestået.

På alle beståede fag udstedes efterfølgende et eksamensbevis.

Størstedelen af fagene afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt, mens nogle fag afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen eller afsluttes med en skriftlig aflevering.

Se eksamensformerne på de enkelte fag.

Mundtlig eksamen

Ca. en måned inden eksamen kan du på dit fag på studie.smartlearning finde eksamensindkaldelse med dato for din eksamen.

Efter afleveringsfristen for dit eksamensprojekt får du mulighed for at vælge eksamenstid.

Eksamen

Eksamen afholdes online via Zoom, et system der fungerer á la Skype. Du vil lære Zoom at kende i løbet af dit studie, da din underviser vil afholde et antal LiveLearnings (webinarer) på faget.

Du finder selv et egnet eksamenssted, hvor der er stabil kablet internetforbindelse, og hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår. Det kan være hjemme, på en virksomhed, en ambassade, en skole eller lignende.

Eventuelle udgifter i forbindelse med individuel online eksamen afholdes af den studerende.

Eksamensbevis

Eksamensbeviser sendes til dig via Digital Post ca. 4-5 uger efter eksamen.

Bestås eksamen ikke, sendes der oplysning om mulighed for re-eksamen pr. mail.

Skriftlig eksamen

Du afvikler din skriftlige eksamen online, med et digitalt tilsyn.

Afvikling af skriftlig eksamen

Afvikling af den skriftlige eksamen foregår online via et eksamensrum i Zoom med tilsyn. Du vil lære Zoom at kende i løbet af dit studie, da din underviser vil afholde et antal LiveLearnings (webinarer) på faget.

Du finder selv et egnet eksamenssted, hvor der er stabil kablet internetforbindelse, og hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår.

Eksamensindkaldelse med yderligere informationer vil blive lagt på dit fag på studie.smartlearning ca. en måned før eksamen.

Bor du i udlandet, henvend dig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Eksamensbevis

Eksamensbeviser sendes til dig via Digital Post ca. 4-5 uger efter eksamen.

Bestås eksamen ikke, sendes der oplysning om mulighed for re-eksamen pr. mail.

Reeksamen

Du kan være tilmeldt samme prøve tre gange. Består du ikke faget indenfor de 3 forsøg, så skal du tage faget på ny, for at eksamen kan afvikles igen. 

Akut opstået sygdom eller akut opstået arbejde

Akut opstået sygdom eller akut opstået arbejde

Hvis du på eksamensdagen akut forhindres i at møde op til din eksamen, så skal du kontakte administrationen på tlf. 3615 4509 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved akut opstået sygdom/arbejde, på eksamensdagen, skal du indlevere en læge/arbejdsgivererklæring senest fire dage efter planlagt eksamen.

Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for mere information om, hvor du skal uploade erklæringen. 

Dit eksamensforsøg bliver i dette tilfælde annulleret, og du vil blive tilbudt en ny eksamen.

Ikke bestået eksamen

Består du ikke din eksamen, har du brugt et eksamensforsøg. Du vil efterfølgende blive tilbudt reeksamen, som vil gælde som dit næste eksamensforsøg, hvis du tilmelder dig. 

Udeblivelse fra eksamen

Udebliver du fra din eksamen, eller ønsker du ikke at gå til eksamen ved undervisningsforløbets afslutning, så har du brugt et eksamensforsøg. Du vil efterfølgende blive tilbudt reeksamen, som vil gælde som dit næste eksamensforsøg, hvis du tilmelder dig.

Tilbud om reeksamen

Du modtager en mail fra os umiddelbart efter endt eksamen, hvor vi tilbyder dig at tilmelde dig reeksamen. Tilmelder du dig reeksamen, så gælder det som dit næste eksamensforsøg. 

Du kan komme til reeksamen næste gang vi opretter faget. Du vil komme på det nye hold  med underviser og andre medstuderende.

Du tilmelder dig reeksamen ved at benytte det link, som du modtager på mail fra Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. efter endt eksamen.

Klagemuligheder

Eventuelle klager over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen skal være SmartLearning i hænde senest 2 uger efter bedømmelsen er offentliggjort.

Klagen skal være skriftlig og begrundet, og stiles til SmartLearning på mailen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Se mere i kapitel 10 ”Klager over prøver” i Eksamensbekendtgørelsen

Eksamensformer

Akademiuddannelserne

I fagbeskrivelsen i studieordningen på den enkelte akademiuddannelse, kan du se hvilken eksamensform der gælder på dit fag.

Katalog for uddybning af eksamensformen inkl. beskrivelse af afgangsprojekt (pdf)

Diplomuddannelserne

Katalog for overblik og uddybning af eksamensformer på Diplom i Ledelse inkl. beskrivelse af afgangsprojekter

Katalog for overblik og uddybning af eksamensformer på Diplom i Økonomi og Regnskab og Diplom i Kommunikation

Katalog for overblik og uddybning af eksamensformer på Diplom i Webudvikling og Diplom i Softwareudvikling

Eksamensbekendtgørelse

I eksamensbekendtgørelsen kan du finde overordnet information om regler og klagerettigheder i forbindelse med eksamen.

Find eksamensbekendtgørelsen her