Når du tager et akademi- eller diplomfag, afslutter du faget med en eksamen.

Opstart på et fag er samtidig tilmelding til tilhørende eksamen. Ved tilmelding til et fag bruges første eksamensforsøg.

Undtaget er de indledende kurser, hvor du afslutter med en opgave der vurderes udfra bestået / ikke-bestået.

På alle beståede fag udstedes efterfølgende et eksamensbevis.

Størstedelen af fagene afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt, mens nogle fag afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen eller afsluttes med en skriftlig aflevering.

Se eksamensformerne på de enkelte fag.

Mundtlig eksamen

Ca. en måned inden eksamen kan du på dit fag på studie.smartlearning finde eksamensindkaldelse med dato for din eksamen.

Efter afleveringsfristen for dit eksamensprojekt får du mulighed for at vælge eksamenstid.

Eksamen

Eksamen afholdes online via Zoom, et system der fungerer á la Skype. Du vil lære Zoom at kende i løbet af dit studie, da din underviser vil afholde et antal webinarer (online seminarer) på faget.

Du finder selv et egnet eksamenssted, hvor der er stabil kablet internetforbindelse, og hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår. Det kan være hjemme, på en virksomhed, en ambassade, en skole eller lignende.

Eventuelle udgifter i forbindelse med individuel online eksamen afholdes af den studerende.

Eksamensbevis

Eksamensbeviser sendes til dig via E-boks ca. 4-5 uger efter eksamen.

Bestås eksamen ikke, sendes der oplysning om mulighed for re-eksamen pr. mail.

Skriftlig eksamen

Du afvikler din skriftlige eksamen på et erhvervsakademi.

Forud for eksamen bliver du bedt om at tage stilling til, på hvilket erhvervsakademi du ønsker at afvikle din skriftlige eksamen.

Afvikling af skriftlig eksamen

Ved afvikling af skriftlig eksamen på et erhvervsakademi skal du selv medbringe en computer og et USB-stik.

Eksamensindkaldelse med adresse og yderligere informationer vil blive lagt på dit fag på studie.smartlearning senest en uge før eksamen.

Bor du i udlandet, henvend dig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Eksamensbevis

Eksamensbeviser sendes til dig via E-boks ca. 4-5 uger efter eksamen.

Bestås eksamen ikke, sendes der oplysning om mulighed for re-eksamen pr. mail.

Reeksamen

Hvis du på eksamensdagen akut forhindres i at møde op til din eksamen, kontakt venligst administrationen på tlf. 3615 4509 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved akut opstået sygdom/arbejde, på eksamensdagen, bedes du indlevere en læge/arbejdsgiver-erklæring.
Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for mere information om, hvor erklæringen skal uploades. Vi skal senest have erklæringen 4 dage efter den planlagte eksamen.

Du vil efterfølgende blive tilbudt en reeksamen. Dit 1. eksamensforsøg bliver i dette tilfælde annulleret.

Består du ikke din eksamen, vil du efterfølgende blive tilbudt et 2. forsøg.

Udebliver du fra din eksamen, eller ønsker du ikke at gå til eksamen ved undervisningsforløbets afslutning, er dit 1. eksamensforsøg brugt. 

Umiddelbart efter endt eksamen kontakter vi dig med tilbud om at tilmelde dig næste eksamensforsøg.

Du kan være tilmeldt samme prøve 3 gange. Herefter skal faget tages på ny.

Tilmelding til reeksamen foregår ved at benytte det link, du modtager på mail fra Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 3 uger efter eksamen.

Klagemuligheder

Eventuelle klager over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen skal være SmartLearning i hænde senest 2 uger efter bedømmelsen er offentliggjort.

Klagen skal være skriftlig og begrundet, og stiles til SmartLearnings sekretariatschef Sonja Lund på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Se mere i kapitel 10 ”Klager over prøver” i Eksamensbekendtgørelsen

Eksamensformer

Akademiuddannelserne

I fagbeskrivelsen i studieordningen på den enkelte akademiuddannelse, kan du se hvilken eksamensform der gælder på dit fag.

Katalog for uddybning af eksamensformen inkl. beskrivelse af afgangsprojekt (pdf)

Diplomuddannelserne

Katalog for overblik og uddybning af eksamensformer på Diplom i Ledelse inkl. beskrivelse af afgangsprojekter

Katalog for overblik og uddybning af eksamensformer på Diplom i Økonomi og Regnskab og Diplom i Kommunikation

Katalog for overblik og uddybning af eksamensformer på Diplom i Webudvikling og Diplom i Softwareudvikling

Eksamensbekendtgørelse

I eksamensbekendtgørelsen kan du finde overordnet information om regler og klagerettigheder i forbindelse med eksamen.

Find eksamensbekendtgørelsen her

Find her tillæg til eksamensbekendtgørelse af 10/9 - 2020