Diplomniveau
Diplom i webudvikling
Niveau

Fremtidsmuligheder

Varighed

En diplomuddannelse i Webudvikling kvalificerer dig til at arbejde med webudvikling i et samfund med et hastigt udviklende digitaliseringsbehov, det være sig i udviklingsafdelinger i virksomheder eller i konsulent- eller softwarefirmaer indenfor webområdet.

Vi fokuserer særligt på udvikling af webteknologier, der kan indgå i forskellige distributionsplatforme.

Diplomuddannelsen i Webudvikling bygger ovenpå en Akademiuddannelse i IT, en multimediedesigner- uddannelse, en datamatikeruddannelse eller tilsvarende.

Du vil med uddannelsen kunne arbejde med planlægning, arkitektur, design og konstruktion af websystemer og -applikationer.

Da studiet foregår online, er den samtidig så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

OBS! Vi udfaser Diplom i Webudvikling til fordel for Diplom i Softwareudvikling.

I efteråret 2020 begynder vi en glidende udfasning af Diplom i Webudvikling og en glidende indfasning af Diplom i Softwareudvikling.

Årsagen er, at vi gerne vil tilbyde en mere relevant overbygningsmulighed til vores studerende på AU i IT.

Er du i gang med Diplom i Webudvikling, har du to muligheder:

  1. Færdiggør Diplom i Webudvikling i overgangsperioden
  2. Skift over til Diplom i Softwareudvikling

Fordi de to uddannelser hører under samme fagområde, kan du frit bruge fag fra den ene uddannelse som valgfag på den anden.

Vi udbyder tre fag pr. semester foruden afgangsprojektet.

Læs mere om hvilke fag vi udbyder i overgangsfasen

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Webudvikling består af en række obligatoriske fag på i alt 30 ECTS-point, valgfag for 15 ECTS-point og et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene udgør 15 ECTS, hvoraf max 10 ECTS må ligge udenfor uddannelsens faglige område.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder

36 15 45 19

Mere om uddannelsen