Strategisk ledelse og økonomistyring

Flere startdatoer:

Som økonomi- og regnskabsmedarbejder ønsker du indflydelse på hvordan den fremtidige indtjening skabes i virksomheden via det strategiske arbejde, samt hvordan den økonomiske styring sikrer denne indtjening. 

Introduktion

Strategi er i dag ikke længere blot for den snævre kreds. Strategien skal bredes ud og forankres i organisationen, og også her har økonomifunktionen og dens medarbejdere en afgørende rolle. Fagets sigte er at klæde dig på til denne opgave.

På Strategisk ledelse og økonomistyring er formålet at øge dine strategiske og planlægningsmæssige egenskaber i en sammenhæng med økonomistyringen i en mellemstor virksomhed. Dette vil ske med udgangspunkt i de nyeste teorier og metoder indenfor området.

Det drejer sig både om valg af planlægningsværktøj og udarbejdelse af den efterfølgende budgettering, rapportering og koordinering som drivkraft for den strategiske og økonomiske styring i en mellemstor virksomhed.

På faget fokuserer vi bl.a. på

  • forståelsen og indsigten til at kunne indramme virksomhedens økonomiske styring, bl.a. via forretningsmodellen
  • anvendelse af marketingplanen til udarbejdelse af den finansielle plan, samt de samhørende budgetter for virksomheden til styring og opfølgning af økonomiske og ikke-økonomiske mål
  • at tilrette, anvende og koordinere de økonomiske og regnskabsmæssige rapporter til analyse og justering af virksomhedens aktiviteter til opnåelse af de økonomiske mål
  • udvikling af nøgletal (KPI’er) til klarlæggelse og afrapportering omkring indsatsområder
  • rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelsen og genførelsen af nye strategiske tiltag

Relevans

Faget er særligt relevant for dig, der med udgangspunkt i den økonomiske styring, ønsker at blive løftet teoretisk og metodemæssigt til at kunne artikulere og sætte sig igennem i det strategiske arbejde i en mellemstor virksomhed.

Udbytte

Efter du har gennemført faget vil du kunne

  • identificere, reflektere over og udarbejde de mest optimale økonomiske og strategiske styringsværktøjer og modeller til anvendelse i virksomhedens strategiske planlægningsprocess
  • drive budget processen i en mellemstor virksomhed med udgangspunkt de nyeste teorier og metoder

Praktisk

Hos SmartLearning får du et fleksibelt studieforløb, hvor det er dig der styrer hvordan studiet tilpasses til din hverdag - ikke omvendt. Faget tager udgangspunkt i dig og dine erfaringer, og kobler læring og teori tæt sammen med din daglige praksis.

Underviser

Hans Svenningsen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder