Investering og finansiering

Flere startdatoer:

Investering og finansiering introducerer dig til de nyeste teorier og modeller indenfor finansiering. Du vil efterfølgende kunne håndtere og reflektere over mulighederne for at strukturere eller omstrukturere en mellemstor virksomheds investeringsportefølje samt kapital struktur.

Introduktion

Som økonomi- og regnskabsmedarbejder ønsker du at opnå indsigt i mulighederne omkring en virksomheds finansielle struktur (gearing) og muligheder, under hensyntagen til den indbagte risiko og dermed krævede afkast. Samtidig ønsker du indsigt i forholdene omkring kapitalmarkederne og deres produkter, som grundlag for en optimal sammensætning af en portefølje af investeringer med forskellige risikoprofiler.

Formålet med faget er at øge din indsigt i vurderingen af investerings- og finansieringsmæssige alternativer med udgangspunkt i de nyeste teorier og metoder indenfor området.

Vi fokuserer på adgang til kapital og valg af virksomhedens kapitalstruktur, samt på investeringssiden, valg af portefølje sammensætninger via risiko og dermed afkastkrav fra kapitaludbyderne.

På faget arbejder vi bl.a. med

  • kapitalmarkedernes rolle og funktion
  • alternative finansieringsformer og valg af kapitalstruktur (Gearing)
  • porteføljeteori – valg af portefølje med inddragelse af rentestruktur og risiko
  • prissætning af finansielle instrumenter og metoder til reduktion af risiko

Relevans

Faget er særligt relevant for dig, der ønsker at agere som sparringspartner med ledelsen i en mellemstor virksomhed omkring finanspolitiske emner, eller konkret vil kunne rådgive om finansieringsmuligheder ved et generationsskifte, omformning af virksomhedens ejerstruktur, reduktion af finansiel risiko og prissætning af finansielle investeringsinstrumenter eller en virksomhed.

Udbytte

Efter du har gennemført faget vil du have overblik over og kunne reflektere over:

  • finansielle instrumenter og deres virke både som investerings- og finansieringskilde
  • metoder og anbefalinger til investeringspolitik/porteføljestruktur, kapitalstruktur samt metoder til reduktion af finansiel risiko

Praktisk

Hos SmartLearning får du et fleksibelt studieforløb, hvor det er dig der styrer hvordan studiet tilpasses til din hverdag - ikke omvendt. Faget tager udgangspunkt i dig og dine erfaringer, og kobler læring og teori tæt sammen med din daglige praksis.

Underviser

Kasper Dahl

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder