Diplomniveau
Den Merkantile Diplom - Økonomi og regnskab
Niveau

Mellemlang Videregående Uddannelse (MVU)

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Den økonomiske diplomuddannelse styrker din profil væsentligt indenfor regnskabsvæsen og økonomisk styring, så du kan varetage opgaver af mere kompleks karakter fortrinsvis i den private sektor.

Formålet med Den merkantile diplomuddannelse, retning Økonomi og regnskab (Den Merkantile Diplom - Økonomi og regnskab) er at kvalificere dig til at varetage økonomistyrings- og regnskabsfunktioner på et højere niveau inden for det merkantile område.

Du vil på uddannelsen arbejde med relevante løsningsmodeller, og du vil øge din viden om væsentlige teorier og metoder i relation til økonomi- og regnskabsområdet.

På uddannelsen er der stor fokus på at koble teori og praksis, med udgangspunkt i den nyeste forskning og teorier indenfor området. Du arbejder derfor undervejs med erfaringer og problematikker fra din egen hverdag.

Uddannelsen retter sig særligt mod dig som arbejder med eller ønsker at arbejde med økonomistyring og regnskab på et højere niveau indenfor små og mellemstore virksomheder, revision eller finansielle virksomheder.

Uddannelsen bygger videre på den viden du har erhvervet på en akademiuddannelse i økonomi- eller ressourcestyring eller anden uddannelse, hvor du har et solidt basiskendskab til erhvervsøkonomi og økonomistyring.

Uddannelsen foregår online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele uddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

Den Merkantile Diplom - Økonomi og regnskab består af to obligatoriske fag på i alt 15 ECTS-point, retningsspecifikke fag på i alt 15 ECTS-point, valgfag på 15 ECTS-point og et afgangsprojekt på i alt 15 ECTS-point. 

Obligatoriske fag

Retningsspecifikke fag*

Valgfag

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS-point, hvoraf max 15 ECTS må ligge udenfor uddannelsens faglige område.

* Du skal vælge mindst 15 ECTS fra Retningsspecifikke fag, men må gerne vælge flere, og dermed færre ECTS i valgfagsdelen.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen