Corporate communication

Vil du udvikle dine kompetencer indenfor organisation, kommunikation og ikke mindst sammenhængen mellem de to? På faget Corporate communication bliver du i stand til at analysere komplekse organisatoriske- og kommunikative problemstillinger.

Introduktion

Formålet med faget Corporate communication er at give dig indblik i sammenhængen mellem organisationens kultur, kommunikation og identitet i et helheds perspektiv.

På Corporate communication lærer du at

  • fremstille praktiske løsninger ud fra en teoretisk indsigt
  • gennemføre analyser af din organisation
  • kommunikere klart og præcist
  • udarbejde kommunikationsplaner
  • anvende teorier og metoder inden for organisation og kommunikation

Relevans

Faget er relevant for dig, der gerne vil sparre med organisationens ledelse om hændelser, der kræver kommunikativ opmærksomhed

Udbytte

På faget får du kompetencerne til at

  • afdække kommunikative problemstillinger i organisatoriske kontekster
  • indgå som kompetent sparringspartner, når det handler om kommunikative spørgsmål og tiltag
  • forsat at udvikle dig selv inden for organisations- og kommunikationsanalyser

Praktisk

SmartLearnings online diplomfag Corporate communication er så fleksibelt, at du kan tilrettelægge dit studie, så det passer bedst ind i din hverdag. På faget tager vi udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så din læring forankres i din daglige praksis.

Tilbage