Diplomniveau
Den Merkantile Diplom - Kommunikation
Niveau

Mellemlang Videregående Uddannelse (MVU)

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Den Merkantile Diplom - tema Kommunikation styrker din profil væsentligt indenfor kommunikation og kommunikative løsningsmodeller, så du kan varetage opgaver af mere kompleks karakter fortrinsvis i den private sektor.

Formålet med at sammensætte Den merkantile diplomuddannelse, med et tema for Kommunikation er at kvalificere dig til at varetage kommunikations opgaver på et højere niveau inden for det merkantile område.

Du vil på Den Merkantile Uddannelse arbejde med relevante løsningsmodeller, og du vil øge din viden om væsentlige teorier og metoder i relation til kommunikationsområdet.

På uddannelsen er der stor fokus på at koble teori og praksis, med udgangspunkt i den nyeste forskning og teorier indenfor området. Du arbejder derfor undervejs med erfaringer og problematikker fra din egen hverdag.

Temaet retter sig særligt mod dig, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation på et højere niveau indenfor små og mellemstore virksomheder.

Den Merkantile Uddannelse bygger videre på den viden, du har erhvervet på en akademiuddannelse i Kommunikation og formidling eller anden uddannelse, hvor du har et solidt basiskendskab til kommunikation og formidling.

Uddannelsen foregår online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele Den Merkantile Uddannelse, eller blot tage de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

Den Merkantile Diplom består af to obligatoriske fag på i alt 15 ECTS-point, og 30 ECTS i valgfag. Den Merkantile Diplomuddannelse, afsluttes med et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

Obligatoriske fag

Temaspecifikke fag

Valgfag

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene udgør 30 ECTS. Deraf må max 15 ECTS ligge udenfor uddannelsens faglige område.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen