Diplomniveau
Den Merkantile Diplom - Kommunikation
Niveau

Mellemlang Videregående Uddannelse (MVU)

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Den Merkantile Diplom - Kommunikation styrker din profil væsentligt indenfor kommunikation og kommunikative løsningsmodeller, så du kan varetage opgaver af mere kompleks karakter fortrinsvis i den private sektor.

Formålet med Den merkantile diplomuddannelse, retning Kommunikation er at kvalificere dig til at varetage kommunikations opgaver på et højere niveau inden for det merkantile område.

Du vil på uddannelsen arbejde med relevante løsningsmodeller, og du vil øge din viden om væsentlige teorier og metoder i relation til kommunikationsområdet.

På uddannelsen er der stor fokus på at koble teori og praksis, med udgangspunkt i den nyeste forskning og teorier indenfor området. Du arbejder derfor undervejs med erfaringer og problematikker fra din egen hverdag.

Uddannelsen retter sig særligt mod dig, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation på et højere niveau indenfor små og mellemstore virksomheder.

Uddannelsen bygger videre på den viden, du har erhvervet på en akademiuddannelse i Kommunikation og formidling eller anden uddannelse, hvor du har et solidt basiskendskab til kommunikation og formidling.

Uddannelsen foregår online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele uddannelsen, eller blot tage de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

Den Merkantile Diplom i Kommunikation består af to obligatoriske fag på i alt 15 ECTS-point, 3 retningsspecifikke fag på i alt 15 ECTS-point, valgfag på i alt 15 ECTS-point, hvoraf maksimalt 10 ECTS-point må ligge udenfor Den Merkantile Diplomuddannelse og et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

Obligatoriske fag

Retningsspecifikke fag*

Valgfag

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS-point, hvoraf max 10 ECTS må ligge udenfor uddannelsens faglige område.

* Når der står at et fag er retningsspecifikt, så vil det sige, at det er obligatorisk på en uddannelsesretning. I dette tilfælde på Den Merkantile Diplom - Kommunikation.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder

36 15 45 19

Mere om uddannelsen