3

Hjemmepasning og risikoen for massiv sygdom kalder lige nu på fleksible undervisningsmaterialer. I dette webinar zoomer vi på en asynkron læirigsaktivitet: Dialogforum. 

Hvis du arbejder med en læringsplatform som fx. Moodle eller Canvas, så har du mulighed for at oprette dialogfora, som dine studerende kan løse opgaver i, og I kan have en asynkron dialog og diskussion. Vi sætter fokus på, hvordan du får gang i dialogen, hvilke opgaver du kan lave og interaktiviteten i dit dialogforum, og vi deler viden og erfaringer i fælleskab.

Webinaret er for dig der er blevet kastet hovedkulds ud i det online univers og nu skal have din undervisning til at fungere online.

Mandag den 30. marts kl. 13.00 -14.00 holder pædagogisk læringskonsulent Else Svensgaard et webinar, om online undervisning.

Der vil være en halv times oplæg og øvelser og en halv time til spørgsmål og vidensdeling. Når vi byder dig velkommen, er det med en forventning om, at du er på med lyd, billede og aktiv deltagelse. Undervejs vil vi løbende instruere dig i øvelserne, og hvordan du stiller spørgsmål.

Det er gratis at deltage i webinaret, men du skal tilmelde dig ovre i højre side

Link til webinaret sendes til din mail dagen før og på selve dagen for afholdelse.

Webinaret bliver ikke optaget pga. GDPR 

Ved tilmelding giver du samtykke til at modtage nyhedsbrev og andet relevant materiale fra smartlearning.dk