Kvalitetsoptimering

Med Kvalitetsoptimering kan du være med til at sikre en høj kvalitet med et minimum af variation. På faget Kvalitetsoptimering får du indsigt i ledelsesfilosofiens optimeringsmetoder, der hjælper virksomheden med at spare tid og penge.

Introduktion

På Kvalitetsoptimering lærer du med udgangspunkt i Six Sigma om:

  • DMAIC-processens særskilte trin og de værktøjer som er relevante for dem, fx SIPOC og IPO analyser, Histogram, Pareto Diagram, FMEA og Årsags-Virkningsdiagram
  • hvordan du sikrer en effektiv kvalitetsoptimering for din virksomhed pba udvalgte teorier og metoder
  • hvordan man organiserer forbedringsprojekter

 

Relevans

Faget er relevant for dig, der gerne vil kunne lede afgrænsede kvalitetsprojekter, samt indgå i større tværfaglige kvalitetsforbedrings-initiativer.

Udbytte

Du får kompetencerne til at

  • anvende og forstå lean som værktøj og ledelsesfilosofi og at se sammenhængen mellem eksempelvis synlig ledelse og forandringsledelse
  • benytte DMAIC-processen i optimeringsprojekter og bruge analyseværktøjer som SIPOC og IPO i tilrettelæggelsen
  • benytte relevante værktøjer knyttet til de enkelte trin i DMAIC-processen

Praktisk

På faget får du fleksibiliteten og friheden til selv at tilrettelægge din studietid, så den passer bedst ind i din hverdag. Faget er praksisnært, hvilket betyder at du i dit professionelle virke, straks kan benytte de kompetencer du opnår på studiet.

Tilbage

Underviser

Michael Christiansen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder