HR og ledelse i en global verden

Verden og virksomheder bliver mere og mere tværkulturelle, og det kræver en dygtig international personaleledelse. På dette fag får du viden og kompetencer til at kunne fremme og styrke samarbejdet i en tværkulturel organisatorisk sammenhæng. Kulturel mangfoldighed giver nye markedsmuligheder. Og det er uundværligt for virksomhederne.

Introduktion

På faget bliver du præsenteret for teori, metoder og værktøjer, der hjælper dig med at forstå de strategiske og forretningsmæssige sammenhænge i en virksomhed og den betydning HR-indsatser har for at virksomheden når sine mål.

Du bliver introduceret til: 

  • Centrale teorier inden for organisationsforståelse og kultur
  • De væsentlige forudsætninger der skal være opfyldt for at lykkes med organisatoriske forandringsprocesser, herunder viden om individets reaktion på forandringer på tværs af kulturer
  • Modeller og teorier der fremmer din viden, færdigheder og kompetencer om samarbejde og effektivitet i tværkulturelle organisatoriske sammenhænge

Relevans

Faget HR og ledelse i en global verden er for dig, som arbejder med HR. Det kan være som HR-konsulent, HR-partner, HR-chef, eller som linjeleder for en multietnisk personalegruppe. Det er et relevant fag, hvis du gerne vil blive klogere på hvordan man styrker samarbejdet i og imellem tværkulturelle organisatoriske enheder.

Udbytte

Faget gør dig i stand til at kunne handle kompetent i forhold til at kunne understøtte og vedligeholde gode samarbejdsrelationer i en tværkulturel sammenhæng på et bevidst grundlag ud fra egen position. 

Du  lærer at:

  • Undersøge og vurdere kvaliteten af samarbejdet i og imellem tværkulturelle organisatoriske enheder
  • Kommunikere kvalificeret ud fra en bevidsthed om den konkrete kulturelle ramme
  • Vurdere, hvilken betydning en given organisatorisk og tværkulturel kontekst har for opgavevaretagelsen
  • Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til HR-feltets praksis ud fra egen position i en tværkulturel sammenhæng

Praktisk

Du kan tage faget som en del af din akademiuddannelse, eller som et selvstændigt enkeltfag.

På SmartLearnings online HR-fag får du fleksibilitet til selv at tilrettelægge din studietid ind i din hverdag. Faget er praksisnært, hvilket betyder at du i dit professionelle virke, straks kan benytte de kompetencer du opnår på studiet.

AU i HR udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Tilbage

Underviser

Jan Storgaard

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder