Service, Oplevelser og Værtskab

Vil du gerne arbejde med at skabe og levere de gode oplevelser, events og den gode service? På faget Service, Oplevelser og Værtskab rustes du til kortlægge og udvikle tiltag, som skaber værdi for både virksomheden, dens samarbejdspartnere og kunden. 

Introduktion

Mange taler om service, oplevelser og værtskab i flæng, men hvad adskiller egentlig en service fra en oplevelse og en kunde fra en gæst? Forskellene får du helt tjek på undervejs på faget ligesom du også opnår viden om service- og oplevelseserhvervet i et historisk perspektiv. Alt sammen for at give dig et stærkt grundlag, som du kan stå på, når du skal videreudvikle kunderejsen og -oplevelsen. 

Relevans

Akademifaget Service, Oplevelser og Værtskab er relevant for dig, der vil have forståelse for branchens krydsfelter for derigennem både at kunne håndtere, deltage i og udvikle egen praksis indenfor service- og oplevelseserhvervet.

Udbytte

På faget bliver du i stand til at

  • skabe oplevelser i en servicevirksomhed
  • kortlægge, vurdere og forbedre kunderejsen og -oplevelsen
  • agere vært i en kommerciel kontekst 
  • vurdere og formidle praksisnære problemstillinger

Praktisk

Du kan tage faget som en del af din akademiuddannelse, eller som et selvstændigt enkeltfag.

Med SmartLearnings fleksible online studie kan du tilpasse studieforløbet til dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage