Event Management

Vil du være en god event manager, der planlægger og gennemfører succesfulde og spændende events? På Event Management får du en række ledelsesmæssige kompetencer til at  skabe succesfulde events, og derved værdi for både din virksomhed og jeres kunder.

Introduktion

På Event Management får du en forståelse for tendenserne bag events, økonomisk såvel som kommercielt. På faget lærer du at udarbejder behovsanalyser, målopsætning, interessent- og risikoanalyse, samt at sælge gode idéer til potentielle interessenter.

Du lærer bl.a. om

  • grundlæggende event management
  • fremtidsudsigterne i event management industrien
  • risikostyring og kriseledelse, og hvordan du bruger det i praksis i en rolle som event manager

Relevans

Event Management er relevant for dig, der gerne vil arrangere og koordinere events i hele processen fra idé til afvikling. 

Udbytte

På faget bliver du bekendt med nødvendigheden af teamsammensætning, fundraising, og rekruttering og ledelse af frivillige, og du lærer om eventplanlægningsprocessen, og hvordan du skaber værdi i de enkelte led i et job som event manager.

Når du tager faget, bliver du i stand til at                                             

  • idégenerere, skabe events og styre events i praksis
  • formidle ideer og events til relevante interessenter og mål
  • tiltrække sponsorer til events

Du kan tage faget som en del af din event uddannelse, eller som et selvstændigt enkeltfag. På event management får du kompetencer som er essentielle i en stilling som event manager.

Praktisk

SmartLearnings online akademifag Event Management er så fleksibelt, at du kan tilrettelægge forløbet efter dit skema. Det du lærer på faget kan du straks bruge i dit professionelle virke.

Tilbage