Afgangsprojekt, AU i Oplevelsesøkonomi

Flere startdatoer:

Som afslutning på din Akademiuddannelse (AU) i Oplevelsesøkonomi skal du skrive et større projekt, som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i Oplevelsesøkonomi.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job.

I afgangsprojektet skal du

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en relevant oplevelsesøkonomisk problemstilling
  • dokumentere at du metodisk og analytisk kan gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor centrale problemstillinger på uddannelsen
  • vise at du kan præsentere problemstillingen skriftligt såvel mundtligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, og opfylder kravene vedr. fagsammensætningen.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for oplevelsesøkonomien. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen oplevelsesøkonomiske kompetenceprofil.

Praktisk

En af de mest oplagte fordele ved at skrive et afgangsprojekt er, at du i høj grad er med til at definere forløbets indholdsmæssige rammer, og dermed din egen kompetenceprofil indenfor oplevelsesøkonomien.

Tilbage

Underviser

Hanne Sidenius Nordentoft

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder