Akademiniveau
Oplevelsesøkonomi
Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Får du en oplevelse ud af at give andre gode oplevelser? Ser du din egen fremtid i en verden hvor oplevelser skabes, og du er omgivet af glade kolleger og tilfredse gæster? Så er en Akademiuddannelse (AU) i Oplevelsesøkonomi den rette uddannelse for dig.

Oplevelser er essentielle for kundens beslutning om at købe et produkt eller ej. Med en Akademiuddannelse i Oplevelsesøkonomi får du de værktøjer der skal til for at arbejde målrettet i oplevelsesøkonomien – og det hele foregår efter din egen tidsplan.

På uddannelsen bliver du i stand til at brande og markedsføre din virksomhed eller produkt, og til at analysere, planlægge og udføre en lang række projekter.

Du bliver desuden bekendt med at skabe og designe oplevelser, og du får indsigt i innovation og vækst, så du kan stå centralt i skabelsen af fremtidens oplevelser.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Da studiet foregår online, er den samtidig så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi består af en række obligatoriske fag, valgfag, samt et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Det er ikke et krav at du følger den rækkefølge på fagene, som er listet op herover.

Der findes yderligere valgfag på uddannelsen. 

Du er ikke begrænset til ovenstående valgfag, men skal i dit valg overholde følgende:

Uddannelsen består af fag for i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene udgør 30 ECTS.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Vi anbefaler en pc med Windows 10, mindst 8 Gb RAM, mindst 1.8  GHz processor (gerne quad-core) og gerne en SSD-harddisk.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen