Afgangsprojekt, Den Merkantile Diplom - uden retning

Som afslutning på din Den Merkantile Diplomuddannelse skal du skrive et større projekt, som tager udgangspunkt i det, du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter Den Merkantile Diplomuddannelse.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller jobrelevans, og du skal i projektet 

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en konkret og relevant studierelevant problemstilling, og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået fag for minimum 45 ECTS-point på diplomuddannelsen, og opfylder kravene til uddannelsens fagsammensætning.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk plan at benytte forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for kommunikation. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk